ERRONKA

EKARRIH2ren erronka H2aren eramaile likidoen alternatibak garatzea da.

Egun erabiltzen diren eramaile likidoak amoniakoa eta CO2aren deribatuak (adibidez, metanola) dira nagusiki, baina behar-beharrezkoa da hidrogenoaren eramaile likidoen beste alternatiba batzuk garatzea; esaterako, hidrogenoa eramateko likido organikoak (LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carriers), betiere baldintza hauek betez:

  • Toxikotasun txikia izatea
  • Zikloan CO2rik ez izatea.
  • Hidrogeno-bilketa handia eta hidrogenazio/deshidrogenazio-zikloekiko degradazio txikia izatea.
Cero CO2